Lyhyesti kasvatuksesta ja minusta

Kasvatan frettejä pienimuotoisesti nimellä Nightshade’s ja ensimmäinen pentueemme syntyi 2010. Nightshade’s Ferrets on Suomen Frettiliitto, SFL ry:n hyväksymä virallinen kasvattaja ja olen allekirjoittanut SFL ry:n kasvattajasitoumuksen ja sitoutunut noudattamaan SFL ry:n kasvattajasääntöjä.

Kasvatustavoitteena on ennen kaikkea terveet, hyväluonteiset lemmikkifretit, mutta kiinnitän huomiota myös kasvatusyksilöiden sopusuhtaiseen ulkomuotoon sekä vahvaan rakenteeseen. Ensiarvoisen tärkeää minulle on kasvatusfrettieni vanhempien ja sukulaisten elinikä ja terveys ja panostan frettien sukupuiden tutkimiseen. Selvitän mahdollisimman paljon sukulaisten eliniästä ja terveydentilasta aina kun hankin uusia kasvatusyksilöitä.

Kasvatan lyhytkarvaista linjaa, johon pyrin valikoimaan yksilöitä millä ei ole valkoisia kuvioita sukupuussa, sekä pitkäkarvaista ja ppk linjaa, johon pyrin löytämään yksilöitä, joiden sukupuussa on mahdollisimman vähän riskivärejä tai linjasiitosta.

Fretit kasvavat kotioloissa ja ne tottuvat normaaliin arkielämään ja sen ääniin pienestä pitäen. Pentuja myös käsitellään päivittäin ja niiden kasvaessa opetellaan hiekkalaatikon käyttöä, puremattomuutta ja muutenkin fretille soveliasta käytöstä. Vaikka pennut kasvattajalla oppisivatkin puremattomiksi ja sisäsiisteiksi kokeillaan uudessa kodissa varmasti rajoja ja hampaiden käyttöä saatetaan testata.

Pentuja ruokitaan raakaruoalla, mutta ne totutetaan myös kuivamuonaan, koska kaikissa uusissa kodeissa ei ole mahdollisuutta tai halua jatkaa raakaruokintaa. Toivomuksena kuitenkin olisi, että pennuille annettaisiin lihaisia luita pari kertaa viikossa sillä se pitää hampaat kunnossa ja fretin terveempänä.

Pennut luovutetaan aikaisintaan 8 viikon ikäisinä, eläinlääkärin tarkastamina, mikrosirutettuina ja Suomen Frettiliitto, SFL ry:n rekisteröityinä. Pennun mukaan tulee kirjalliset hoito-ohjeet, sukutaulu, tuttua ruokaa ja kasvattajan tuki koko fretin loppuelämän ajaksi. Pennusta tehdään kauppakirja missä on tarkemmin määritelty ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet.
Fretti pennun hinta on 400€.
 

Nightshade’s Ferrets is a small scale ferretry and our first litter was in 2010. Nightshade’s Ferrets is a Finnish Ferret Union approved breeder and I have signed FFU's breeder contract and agreed to follow the terms set by FFU.

My goals in breeding are above all healthy, long living and good tempered ferrets but I also appreciate nice appearance, good proportions and strong structure in my breeder ferrets. I put a lot of time and effort in to checking family back ground when adding new breeder ferrets to my lines, and find out as much as possible about longevity and health in family history. At the moment I breed both short hair and angora lines. Short hair lines are chosen with as little white markings in pedigree, if any, and my goals in angora are to have normal nosed angoras with as little fancy colors or line breeding in pedigree as possible.

Ferret kits are raised at home and they learn normal everyday life and sounds of home at early age. Kits are handled daily and growing up they are taught how to use litter boxes, not to bite and otherwise good behaviour suitable for pet. Even though the kits learn not to bite at the ferretry they may well try their limits at their new homes.

Kits are fed raw food but they also learn to eat kibble, since not all new homes are willing, or able, to keep feeding them raw diet. I would however wish that the new homes would feed the kit raw meaty bones on weekly basis since it keeps teeth in good shape and the ferret healthier.

Kits are ready to go to new homes at eight weeks or older, checked by veterinarian, microchipped and registered to the Finnish Ferret Union. With the kit follows a "manual" in writing, pedigree, familiar food and the breeders support and counseling for the rest of the ferret's life. Kit will also have a contract of sale which further details the rights and responsibilities of the owner and the seller.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.